Vzdelávanie

Photon - asistent učiteľa

Photon u žiakov prebúdza zvedavosť a motivuje ich ku učeniu sa novým technológiám. Hodiny s Photonom pomáhajú učiteľom vytvárať edukačné situácie vedúce k zvyšovaniu záujmu o programovanie a rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

Vzdelávanie prostredníctvom hry

Používanie Photona počas vyučovania učí deti ako pracovať v skupine, povzbudzuje ich zvedavosť a zapája emócie. Učenie hrou je zábava. Deti najlepšie absorbujú vedomosti vtedy, keď si ani neuvedomujú, že sa učia.

Jednoduché a bezpečné používanie

Photon nevyžaduje žiadnu konfiguráciu a môže ho bez prípravy používať akýkoľvek učiteľ. Základné funkcie nevyžadujú technické vzdelanie a obsluha robota je jednoduchá a intuitívna. Photon má všetky bezpečnostné certifikáty a je bez vytŕčajúcich káblov, vymeniteľných batérií alebo priameho prístupu ku elektronickým systémom.

Zaujímavé vyučovacie hodiny

Používanie Photona počas vyučovacích hodín učí deti ako pracovať v skupine, povzbudzuje ich zvedavosť a zapája emócie. K dispozícii je bohatá sada výukových scenárov upravená na základné učebné osnovy. Robot je prispôsobený na prácu na 1. aj 2. stupni vzdelávania.

Pozrite si vzorovú hodinu

Programovanie nie je len písanie kódu alebo riadkov plných znakov a čísiel. Je to zručnosť, ktorá podporuje logické myslenie, plánovanie a riešenie problémov. S Photonom dosahujú vyučovacie hodiny vyššiu úroveň. Deti získavajú vedomosti prirodzene, kombináciou teórie a praxe.

Zapôsobte na svojich študentov!

Photon nie je iba nástrojom na vedenie hodín s malými deťmi. Počas hodín s robotom môžu mladí ľudia rozvíjať svoje schopnosti a implementovať vytvorené programy. Výsledkom je lepšie oboznámenie sa s novou technológiou a možnosť učiť sa skriptovacie jazyky, ktoré používajú profesionálni programátori.

Múdre využívanie technológie

Ovládanie robota je jednoduché a intuitívne, ale vďaka integráciám s populárnymi programovacími jazykmi uvádza študentov na vyššiu úroveň kódovania. Photon ponúka príležitosť učiť sa a používať kľúčové programovacie jazyky na trhu práce. Mladí ľudia začnú chápať, ako používať tieto technológie na svoje vlastné účely.

Vyššie výzvy pre študentov

Používanie reálneho robota umožňuje vytváranie a implementáciu oveľa zložitejších úloh. Študenti budú schopní vytvárať simulácie problémov, vyvíjať algoritmy a logiku pre robota a potom si fyzicky overiť, či boli ich predpoklady správne.

  Zhrnutie!

  • Prispôsobený na prácu vo všetkých stupňoch vzdelávania.
  • Voľný prístup ku výukovým scenárom.
  • Kompatibilita so zariadeniami dostupnými na školách.
  • Najobľúbenejšie nástroje na výuku programovania integrované do Photona na jednom mieste v aplikácii.
  • Odolná a bezpečná konštrukcia zabraňuje náhodnému poškodeniu robota.
  • Nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť alebo technické znalosti.
  • Rozvíjanie vášeň pre kódovanie a zapájanie študentov.
  • Metodický prístup ku robotike a kódovaniu.