Ako to funguje?

Otvorte výukové scenáre, stiahnite si aplikáciu
Photon EDU
(z Google Play alebo App Store),
pripojte robota a dobrodružstvo môže začať.

… je to jednoduché 🙂

Prvá výzva, prvý úsmev!

Je veľmi dôležité, aby zlé skúsenosti neodradili používateľa hneď na začiatku. Preto v spoločnosti Photon veríme, že je veľmi dôležité, aby aplikácie, ktoré sú prvým kontaktom dieťaťa s novou technológiou, boli užívateľsky prívetivé. Každá časť aplikácie bola navrhnutá pre deti rôzneho veku a prispôsobená ich schopnostiam a vnímaniu.

photon edu

Photon EDU

Voľne dostupná základná aplikácia, ktorá obsahuje všetko potrebné na prácu s robotom.

Aplikáciu je možné kombinovať s hotovými lekciami prispôsobenými konkrétnym vekovým skupinám. Zadaním kódu z vybranej lekcie získate prístup iba k tým funkciám, ktoré sú pre danú vyučovaciu hodinu potrebné. Aplikácia Photon EDU vám tiež umožňuje vytvárať si vlastné výukové scenáre.

Výukové scenáre

Učebné osnovy pre rôzne vekové kategórie pomáhajú učiteľom pripravovať vyučovacie hodiny. Učebnice obsahujú detailné, krok po kroku, inštrukcie a prílohy. Vedenie hodiny nikdy nebolo jednoduchšie.

Kódovanie jedným prstom

Najmenšie deti môžu začať svoje programátorské dobrodružstvo veľmi jednoduchým spôsobom. V rozhraní Photon Draw majú možnosť programovať Photona kreslením cestičky na obrazovke použitím prstu. Na vybraných miestach na ceste je možné určiť, ako sa má robot správať. Táto metóda programovania učí, plánuje a rozvíja priestorovú orientáciu spolu s ďalšími zručnosťami.

Kódovanie krok za krokom

Dieťa na vytváranie programu používa obrázkové symboly. Tieto symboly vytvárajú súbor pokynov, ktoré by mal robot nasledovať. Rozhranie Photon Badge rozvíja priestorovú predstavivosť. Deti sa učia plánovať a predvídať následné udalosti. Zaoberajú sa tiež algoritmami, funkciami, opakujúcimi sa aktivitami a neposlednom rade detekciou chýb v programátorskom kóde.

Blokové programovanie

Rozhranie Photon Blocks je pre deti, ktoré sú schopné čítať. V tejto fáze vytvárajú komplexné programy a konfigurujú sekvencie použitím farebných blokov s inštrukciami. Deti rozvíjajú svoje analytické schopnosti a učia sa, ako navrhovať komplexné sekvencie pomocou senzorov robota. Rozvíjajú schopnosti detekcie chýb a optimalizácie napísaných programov.

Bloky Photon Code

Photon Code vovádza deti do sveta skutočného programovania. Pracovné prostredie je v angličtine a napodobňuje klasický kód v konzole. Deti využívajú pripravené bloky textu na vytváranie programov. V tomto rozhraní deti rozvíjajú svoje porozumenie štruktúre a syntaxi programátorského kódu, viac rozvinutým algoritmom a programovaniu s využitím senzorov.

Použite počítač na prácu s Photonom.
Objavte možnosti aplikácie Photon Magic Bridge

Photon Magic Bridge

Photon Magic Bridge je aplikácia, ktorá spolu s Photon Magic Dongle (USB vysielač) umožňuje pripojiť na počítač až 8 robotov súčasne!
Obsahuje všetky naše aplikácie na ovládania robota na jednom mieste.

Zároveň ponúka prístup do úplne nového zoznamu komerčných aplikácií ako Scratch a MakeCode...
Pripojte napríklad interaktívnu tabuľu a môžete jednoducho prezentovať prácu pred celou triedou.

Program Scratch

Scratch je medzi deťmi a tínedžermi najobľúbenejším vizuálno-kódovacím jazykom. Používa sa na školách po celom svete. Vďaka aplikácii Photon Magic Bridge môže dieťa programovať svojho Photona cez Scratch. Takto môžu deti lepšie porozumieť novým technológiám, rýchlejšie riešiť problémy a rozvíjať počítačové myslenie. A čo viac - môžu rozvíjať svoje vedomosti získané v škole.

Microsoft MakeCode - Javascript

Javascript je jedným z najbežnejšie používaných jazykov v profesionálnom programovaní. Použitím aplikácie Photon Magic Bridge a integrovanej aplikácie Microsoft MakeCode majú deti možnosť kódovať ich Photona použitím grafických blokov alebo písaním skriptovacích príkazov. Tento druh aktivít rozvíja kreativitu a mnohostranné porozumenie. Deti sa učia kódovať v reálnom skriptovacom jazyku, z ktorého môžu mať v budúcnosti úžitok.

Python - buďte ako dospelý programátor

Python je programovací jazyk najvyššej úrovne. To však ale neznamená, že je extrémne náročný. Python je univerzálny jazyk, preto ho profesionálni vývojári radi využívajú. Dieťa si osvojí schopnosť vytvárať pokročilý softvér v skriptovacom jazyku. Učí sa eventové a multi-thread programovanie a spoznáva komlexnosť a možnosti syntaxe kódu.

Photon Swift Playgrounds

V aplikácii vyhradenej pre iPad sa môžu deti zúčastniť jedného z niekoľkých kurzov praktického používania Photona. Môžu jednoducho učiť Photona základy - ako zmeniť farbu, vydávať zvuky a pohybovať sa, alebo vytvárať pokročilé programy, v ktorých sa Photon stane strážcom alebo sa bude pohybovať ako robot Roomba. Vďaka práci so Swift sa deti naučia, čo sú to funkcie, cykly a podmienky a ako ich správne používať.

Microsoft Azure IoT Hub

Photon Magic Bridge umožňuje obojsmernú komunikáciu s Microsoft Azure IoT Hub. Je možné posielať údaje, získané zo senzorov robota, do cloudovej architektúry, spracovať ich v cloude a následne poslať robotovi odpoveď. Toto riešenie vám umožňuje porozumieť problematike dátovej vedy, rozvíjať schopnosť vytvárania umelej inteligencie, vytvárať moduly v cloudovej architektúre a schopnosť vytvárať pokročilé systémy spracovania údajov na priemyselnej úrovni.